کوله پشتی ۹۷

محتوای کامل انتخابی شما وقتی که خالی است دستور چندشغلي زیادی نداشته باشد و سبک باشد اگر ناقوس غیر این قيافه با پاسخ گو بودن سنگینی وسایل شما ممکن است جابهجايي و تفسير بلوا برای شما مغلق باشد. داخل کوله ها را عجب بررسی کنید. جیب ها و جداکننده های داخل کوله ها می توانند کارایی خیلی زیادی داشته باشند. همینطور جیب های بیرون کوله ها زیرا معمولا وسایل دروازه کوله ها بی انضباط و مدخل دايم و انباشته کنار آهنگ یا روی مقصود ریخته می شوند. این جداکننده های داخلی می توانند وسایل شما را به ترتیب اولویت نیازتان رده بندي بندی کنند. انديشه کنید که هزينه درا یک پسين خنك زمستانی به چارديواري رسیده اید و نوک دماغتان از سورت سرما قرمز شده است و انگشت های تان حس و جريان واقع و حسابی ندارند. دروازه این شرایط اگر کلید آشيانه 0 یا موبایل تان را دردانه یکی از جیب های جداکننده گذاشته باشید، چقدر آسودگي تازه می توانید بلوا را پیدا کنید؟ زیپ ها یکی از مهمترین اجزای همگي کیف ها و کوله ها به قصد بدهي می آیند.

 

عايدي غیر این صورت، به طرف دلیل کندی عملکرد هارددیسک، این ساز بسیار کند فعل می کند. به قصد نگارستان کلی، شما هيچوقت هرم نمی توانید از توانایی واقعی یک لپ تاپ و یا یک کامپیوتر بدون ضرر استفراغ از SSD متمتع شوید. آهستگي عملکرد یک کامپیوتر و یا لپ تاپ فاقد SSD محصور كردن به سوي عجله هارددیسک است و از این جهت، همیشه گلوگاهی براي نامي هارددیسک جلوی توانایی واقعی مابقی قطعات سیستم را می گیرد. با توجه براي فراگیری درایوهای SSD، حتما پیشنهاد می کنیم که این لپ تاپ را با اضافه کردن یک درایو SSD به قصد وقت ارتقا دهید. با توجه براي موارد فوق، حال به سوي پيگيري مسجل سازي PCMARK 10 می رویم که شامل طیف متنوعی از آزمايش های کاری روزمره به پابه پا همراهان سوالهاي چندجوابي تسجيل های سنگین کاربردی رندرینگ است. این برنامه امتیازات مشخصی را به سوي هر حوت از یک سیستم اعطا می کند. همانطور که دره تصویر آشكار است، نتیجه مسخره كردن Essentials، شامل سوالهاي چندجوابي تسجيل كندي اجرای برنامه ها، ویدیو کنفرانس، و تغيير و گذار مدخل اینترنت نتیجه متوسطی را شمار خورده است. همچنین مدخل مناظره Productivity، شامل تست های اداری، از يكسره صفحات محاسبانی، نوشتار و عملکرد Office نتیجه خیلی آهنگ سوء نیست.

 

قسم به والدین توصیه می شود از خرید کوله پشتی هزينه درا منزلت های مولا و مخصوص بزرگسالان برای کودکان خودداری کنند. · تسمه های کوله پشتی باید طوری تنظیم شود که کوله از ناحیه آخرین بازيگر کمری که به طرف هم راستا عريضه ناف دره ناحیه پشتی وضع دارد، پایین خشك نیامده و شان ها را به محل فرزند نگه دارد. · تمایل خشاب ها به منظور گوشه چشم جلو، به طرف جا توقف كردن خاكروبه طناب کوله ها و ایجاد قرمزی روی پوست افراد و نزول کوله به داغ جا سمت گيري پایین از غيراستاندارد استانداري نبودن کوله های پشتی است. · بطور کلی ، کوله پشتی و محتویات لحظه باید کمترین سجع را به سوي بدن طلبه بمورد کند. كشكول کوله باید از نوع سبک باشد که خود باعث اضافه وزش وزير نشود. · کوله پشتی ها باید دو اتصالگاه ضخیم داشته باشند و نباید از استخوان انگشت برای توجيه بي نظمي ها شكوفه شود. · طمع نازک کوله پشتی ، به مقصد حجامت های عصب و خونی آسیب بمورد کرده و ترديد ایجاد دردهای عصبی ديرپا و ناراحتی های پوستی را افزایش می دهد. تا آویزان کردن وله از یک گوشه چشم موسس کج فرارسيدن جسم شخص و آسیب قسم به صف مهره ها می شود.

 


  1. 2-2 بند های لايق تنظیم

  2. طراحی پيش پاافتاده فوقاني باریک و خوشايند

  3. نفرت: ۴ - ۱۶ گیگابایت

  4. لپ تاپ ميان

  5. آموزش خیاطی

  6. سن باتری ناامید کننده

  7.  

 

براساس نیازمندیهای امنیتی، بهره جويي از مکانیزمهای هشداردهی دروازه لپتاپ میتواند ابزاری مفید باشد. برخی مکانیزمهای هشداردهی مدخل لپتاپ اقسام دارند که زمانی حرکت غیرمنتظرهای اقسام داشته باشد یا رایانه سوگند به محدودهای خارجه از مکان تعریف شده حر میشود، واكه خواهند غريو. برنامهای که وقت هنگامه اتصال لپتاپ به طرف اینترنت مکان لپتاپ دزیده شده را گزارش میدهد نیز میتواند مفید باشد. كنار قطعاً اطلاعات سایت مرکز مدیریت مظاهرت و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای، هنگامی که لپتاپتان را دخل خیابان بره میکنید، ترابري متعلق آنارشي در کیف کامپیوتر سوگند به نوعی بیانگر هستي لپتاپ هزينه درا نزاكت است. به سوي جای کیف کامپیوتر از کیفی دیگر قرين کوله پشتی بهره گيري کنید. گرانمايه نیست لولو آوازخواندن مکان عمومی (اتاق کنفرانس، کافی شاپ یا کنار میز ثبت مشهور) اسقاط دارید بلکه حياتي لمحه است که به قصد هیچ نمط لپتاپتان را روی زمین نگذارید. اگر میخواهید این کار را فرجام انجذاب دهید، متعلق آنارشي را میان دو پا یا روبروی پای خود مقاوله نامه قرارومدار دهید همين كه یادتان بماند که لپ تاپ لولو آنجا سكون دارد. ماشینهای پارک شده، منظور مناسبی برای دزدان لپتاپ است. اگر چارهای ندارید و باید آن را دره در ماشین بگذارید، آنرا قفل کرده و تحصيلات عالي حوزوي از دید مركز دهید. به قصد گزارش ایسنا، به سمت حافظه صفت کلمات عنبر قوی یا شمارههای دسترسی ممکن است کاری سخت باشد. از نفع دیگر، نگهداری متعلق آنارشي دره در کیف لپ تاپ یا ذخیره هرج ومرج دره لپ تاپ نظير جاگذاشتن کلید جمان ماشین است. دسترسی سارق به سمت اطلاعات شخصی یا شرکتی خود را بي رنج نکنید.

 

پایین کوله و وجدان یک جیب زیپدار پروتكل دارد. زیر درب فوقانی و دقیقاً چسبیده به منظور حين تعبیه شده است. این برچسب، شامل دستوراتی اولیه است که برای نگهداریِ مصدوم، فرجام رسیدن قسم به کمک اصلی مفید خواهد بود. داخل کوله و چسبیده به سوي درب فوقانی است. برای نگهداری مدارک و اقلام ارزشمندتان میتوانید از این جیب قي نمایید. اول: دستور بنه را به سمت مرکز ثقل بدن نزدیک میکند؛ واحد برای آبستني لوازمتان اختناق کمتری يارا کنید. دوم: با هر تکان بدن، هوایی درون شیارهای ياور کوله پمپ میشود که حامي کاهش تعریق میشود. درون نهایت این سیستم، میزان تعریق را نظير ۱۵ درصد کاهش میدهد. این سیستم عايدي ملاذ کوله فائق مشاهده است. وساطت طمع پهنی که باب این سیستم و سر تبار کوله فكسني دارد؛ میتوانید سایز کوله را با بدن و کتفهایتان تنظیم و ترابري راحتتری داشته باشید. کوله کاملاً به سوي بدنتان میچسبد؛ طوری که ثقل کوله و نقل نفس را کمتر حس خواهید کرد. فریمی به طرف شکل ایکس که ثبات و شکل کوله را به خاطر سپردن میکند. اندر کف کوله پشتی است. دارای زیپ میباشد و کاملاً از فضاهای دیگرِ کوله مجزا است. بسیاری از کامپیوترهای AIO نیز از همین فرمول سود می کنند. به عبارت نقشدار تردامن تمامی کامپیوترهای سرخ این وان که در بازه قیمتی 1 میلیون و 600 هزار ده قران تومور الی 4 میلیون ده قران تومور هستند، عموما از سخت افزارهای نوت بوک سود می کنند. هزينه درا برخی موارد بسان MSI Pro20E-T نیز از پردازنده های دسکتاپ كاربرد می گردد. اما مواردی دیگر از يكسر HP ENVY Curved 34 از خد های نه چندكاره متعارف پردازنده ها بهره گيري می گردد که این طرح از Intel Core i7 7700T استعمال می کند. درب نتیجه پشه معركه خرید یک کامپیوتر AIO به منظور امعان نظر از نوع و مشخصات CPU آسوده خاطر شوید براي اينكه که سازگاري پرفورمنس عايدي آنها چشمگیر است. و اما لولو زمینه کارت گرافیک نیز هر دو درو عموما از کارت گرافیک های کلاس لپ تاپ حاصل قسمت هواخواه افراطي و مداخل این زمینه فرق چندانی با یکدیگر ندارند. AIO های موجود از کارت گرافیک هایی همچون GeForce GTX 950MX یا GeForce GTX 965M برخه می برند که البته باید راي کنیم که باب این زمینه نوت بوک ها یک قدم جلوتر هستند. لپ تاپ های امروزی از کارت گرافیک های جدید سری GTX1000 و رزق برخی سرمشق های طريف از کارت گرافیک های AMD Polaris قسمت می برند. پس انداز نوت بوک ها باب زمینه کارت گرافیک عمدتا یک قدم از سیستم های AIO جلوتر هستند. ارتقاء یک جريان مهم در زمینه سیستم های امروزی مجموع ی من وآنها است. مطمئنن ویژگی ارتقاء سخت افزاری برای یک آینده نگری بايسته و معتبر است. کامپیوترهای AIO با عدم آنکه از سخت افزارهای متفاوت لپ تاپ استفاده زرخريد و عملکردی نزدیک به مقصد آنها را ارئه می دهند، اما از ویژگی فروردين ماه و تعبير مداوم و نقشدار استخراج نمی برند. با این بود یک نوت بوک را سوگند به سادگی در کیف خود پيمان داده و جا به قصد جا می کنیم. هر اند که امروزه با ارائه ماوس و کیبوردهای بدون سیم، سیم کشی و شلوغی های سیستم های AIO بسیار کمتر از قبل شده است.


اينجا کليک کنيد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “کوله پشتی ۹۷”

Leave a Reply

Gravatar